Ansökan om uppskjuten skolstart

Via denna blankett kan du ansöka om uppskjuten skolstart.

Blanketten gäller för barn i grundskola.