Ansökan om eget omhändertagande av fosforbindande material

Du kan ansöka om dispens från Renhållningsordningen gällande eget omhändertagande av fosforbindande material från avloppsanläggning.

Använd blanketten nedan för att ansöka om dispens från Renhållningsordningen.