Bygg - Anmälan om tillsynsärende enligt PBL

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar över att se till att regler och bestämmelser i Plan- och bygglagen, PBL, följs. Till nämnden kan du anmäla något som du misstänker är utfört olovligt, eller komma med något annat klagomål gällande till exempel en ovårdad tomt eller en lekplats.

Läs mer om tillsyn enligt Plan- och bygglagen.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.