Anmälan till tentamen - Campus Nyköping

Du som studerar på högskola/universitet på annan ort har möjlighet att skriva din tentamen på Campus Nyköping. 

Gör en tentamensanmälan till oss genom att använda denna e-tjänst.