Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Här kan du anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom skolan.