Trafikomläggning kollektivtrafik Borgaregatan

17 juni 2024 · 05.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Den 17 juni klockan 05:00 kommer trafiksignalerna i korsningen Brunnsgatan/Tingshusplatsen att tas i bruk. Samtidigt som dessa tas i bruk kommer trafiksignalerna i korsningen Brunnsgatan/Södra Bangårdsgatan att tas ur bruk.

I samband med detta kommer de nya busshållplatserna på Järnvägsgatan och Borgaregatan vid Centralplan att börja trafikeras. Kollektivtrafiken kommer från och med 17 juni att trafikera Borgaregatan i stället för Södra Bangårdsgatan.

Parkeringsplatser på Tingshusplatsen mellan Bagaregatan och Brunnsgatan kommer att tas bort.

Denna förändring är föranledd av byggnationen av Nyköpings Resecentrum och kommer att pågå under byggtiden av Nyköpings Resecentrum.

Läs mer om projekt Nyköpings Resecentrum: Läs mer här

Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Uppdaterad: 2024-07-12