Nyköping är bäst i landet på nyföretagande

28 oktober 2022
Företag och näringsliv Företag och näringsliv Företag och näringsliv - Starta företag

Nyköpings kommun vann priset Årets nyföretagarkommun 2022. I motiveringen lyfter juryn Nyköpings arbete med inkludering, den genomtänkta strategin för näringsutveckling och förmågan att sänka trösklarna för dem som drömmer om att starta eget.

nyforetagarpris.jpg

Sebastian Stridh, Nyföretagarcentrum, Maria Karlsson, näringslivschef, Ahmad Eid (M), kommunalråd, och Urban Granström (S), kommunalråd. Foto: Fanny Öhman, Nysam.

Nyföretagande bidrar till en levande och attraktiv kommun och är en viktig hörnsten i kommunens strategi för tillväxt. Fyra av fem jobb skapas i medelstora företag som bidrar till sysselsättning, välfärd och fortsatt tillväxt.

"Så glada för detta pris"

-Vi är så glada för detta pris, det är ett kvitto på den starka entreprenörsanda vi sett växa fram i Nyköping.  Företagen spelar en viktig roll med att göra Nyköping till en attraktiv plats att leva och jobba i, och då är det viktigt att nya företag tillkommer, säger Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan är nyckeln till framgång och på Näringslivets hus i centrala Nyköping möts näringslivet. Här samverkar Nyföretagarcentrum tillsammans med kommunens näringslivsenhet och övriga företagsfrämjande organisationer.

"Ett kvitto på att samarbete ger effekt"

-Detta är verkligen ett kvitto på att samarbete ger effekt! I Nyköping arbetar näringsliv, företagsfrämjande organisationer och kommun tillsammans för att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag, säger Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköpings Kommun.

Ett initiativ är Dukat bord som är ett skräddarsytt möte där kommunens relevanta myndighetsområden samlas vid ett och samma tillfälle för att träffa en företagare och som effektivt lotsar dem genom regelverk och processer så att de effektivt ska kunna förverkliga sitt nyföretagande. Det ska vara enkelt att hitta till det stöd som finns för entreprenörer. I Näringslivet hus erbjuder aktörerna gemensamt ”En väg in” till lotsning, kurser, rådgivning, nätverk och flerspråkiga ”Starta eget kurser” för att nämna några initiativ.

"Precis den här kommunen vi vill vara"

-Det är precis den här kommunen vi vill vara, med en stark framtidstro, en bredd i företagandet och där inget är omöjligt. Det här är ett mycket bra steg i vårt långsiktiga arbete. Nu satsar vi framåt i samma riktning, säger Ahmad Eid (M) kommunalråd.

Priset delades ut på Sveriges största mässa för nya företagare – Eget företag – den 28 oktober. Prissumman på 100 000 kronor från Vismafonden delas ut till olika lokala initiativ eller organisationer under tre års tid, i samråd mellan vinnarkommunen och instiftarna. 

Juryns motivering

I Årets Nyföretagarkommun finns en genomtänkt strategi för näringslivsutveckling och stort fokus på samverkan där alla inkluderas. Kommunen bjuder in till “dukat bord” för att effektivt stötta entreprenörer från fröet till en företagsidé till förverkligandet av företaget.

Genom en strategisk extra satsning på utlandsfödda och människor som uppbär försörjningsstöd tar man även vara på deras möjligheter för eget företagande, och de personer med erfarenhet från entreprenörskap i sitt tidigare hemland. Nyköpings framgångsfaktor är förmågan att sänka trösklarna för alla som drömmer om att starta eget.y

Information om nyföretagande

Vismas pressmeddelande