Dialoger kan bidra till bättre upphandlingar

11 november 2021
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Inköps- och Upphandlingsenheten i Nyköpings kommun vill förbättra kvaliteten i kommunens upphandlingsunderlag genom att fördjupa dialogen med företagen. Och det ska göras i god tid innan en upphandling äger rum.

Det berättade Christopher Jonsson, inköps- och upphandlingschef som tillsammans med upphandlare Almir Mustafic bjöd in till ett företagarmöte på Scandic Hotel nyligen. Mötet lockade ett 30-tal representanter från näringslivet och är det första i en serie som ska fördjupa upphandlingsrelationerna med det lokala näringslivet.

Stora inköp från lokala leverantörer

Det var det första större mötet med näringslivet för kommunens upphandlingschef som tillträdde i januari. Pandemin har bromsat tidigare försök. Christopher Jonsson presenterade sin bakgrund inom det privata näringslivet och sina erfarenheter av beställar- och kundrelationer. Han menade att en kommuns upphandlingar är av stort samhällsintresse. 

Nyköpings kommun upphandlar varor och tjänster för stora pengar varje år och från 31/10 2020 är siffran cirka 2 miljarder. Så mycket som 39 procent av det upphandlade levereras av företag som är registrerade i Nyköpings kommun. Stora bolag som exempelvis Schneider är inte med i den siffran trots stark lokal förankting. Totalt betyder det att en stor del av de upphandlade avtalen leveraras av det lokala näringslivet. Siffran kan höjas ytterligare om relationer och dialog fördjupas inför de aktuella upphandlingarna och avspeglas i upphandlingsunderlagen.

Kan stärka varandra

Det ligger i kommunens intresse att stärka dialogen med näringslivet. Det kan stärka företagens upphandlingskunskaper och konkurrensförmåga så att de kan växa utanför kommungränsen. Han menade också att företagens kompetens om olika lösningar, material och tjänster skulle kunna resultera i bättre upphandlingsunderlag om dialogen genomfördes i god tid innan verksamheterna initierar upphandlingen.

- Det är tillåtet för kommuner att prata om och ha en god dialog med företagen om upphandlingar utan att ge någon fördelar så länge de inte startat. Därefter reglerar lagstiftningen LOU vårt arbete. 

Nytt möte väntar i vår

Budskapet uppskattades av flera deltagare i mötet som uttryckte att brister i dialog och upphandlingsunderlag varken brukar resultera i de smartaste eller kostnadseffektivaste upphandlingarna eller de bästa svaren på företagens frågor.

Kommundirektör Mats Pettersson inledde och avslutade mötet som avslutades med mingel och samtal mellan företagarrepresentanter och kommunrepresentanter. En inbjudan till nytt upphandlingsmöte med företagen planeras under första halvåret 2022.