Försäkring

Här hittar du information om gällande försäkring och hur du går tillväga vid eventuell skada.

All information on our webbsite nykoping.se can be translated into different languages. Please read instructions here.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Försäkringens innehåll

  • Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av solsting, värmeslag, fästingbett, drunkning, förfrysning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse. 
  • Försäkringen gäller inte vid sjukdom.
  • Försäkringen gäller i hela världen, utan självrisk.  

Från 1 januari 2024 finns olycksfallsförsäkringen hos LF Sörmland. Mer information finns i Försäkringsbeskedet.

Fram till 31 december 2023 fanns olycksfallsförsäkringen hos Protector. Mer information finns i Försäkringsbeskedet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan för olyckor som inträffat från och med 1 januari 2024 görs via LF Sörmlands webbplats.

Skadeanmälan för olyckor som inträffat till och med 31 december 2023 sker via Protectors webbplats. Välj "Anmäl skada", sen "Person" och så "Olycka", följ sedan instruktionerna.  

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. 
  • Spara alla kvitton. 
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall försäkrigsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Frågor och mer information

Om du har frågor om LF Sörmlands olycksfallsförsäkring ring 0155- 48 40 00, telefontid klockan 10-13. Läs mer på LF Sörmlands webbplats

Frågor om Protectors olycksfallsförsäkring kan du ställa via e-post till skador@protectorforsakrinq.se eller telefon 08-410 637 00. 

Kontakta oss

Administratör

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny