Drogförebyggande arbete

Vi vill att alla barn, elever och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga.

 

I samverkan med andra myndigheter jobbar vi förebyggande inom olika områden för trygghet och säkerhet.

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik.

Tillsammans med polis och socialtjänst har vi arbetat fram en Drogplan.

Planen omfattar huvudsakligen rutiner för hur bruk av alkohol och droger bland eleverna ska hanteras av polis, socialtjänst och skola och hur samverkan ska ske.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi arbetar aktivt för att stärka vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. Vid möten och temakvällar får du som vårdnadshavare information och kunskap om bland annat ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Dessa tillfällen ger även möjlighet att skapa en dialog mellan vårdnadshavare, skola och ibland även socialtjänst och polis.

Elever boende vid skolan

På skolan finns en elevboendeföreståndare som tillsammans med skolan gärna hjälper eleverna med det mesta. 

För varje boende finns även en person utsedd till kontaktperson. En gång per månad arrangeras husmöten där både stora och små frågor tas upp. Vår elevboendeföreståndare besöker boendena på både dag- och kvällstid för att se att allt är bra. Q Security hjälper även till med ronder på boendet både vardagar och helger. Två gånger i veckan arrangeras gemensam inhandling på större livsmedelsbutik där de elever som vill kan följa med och handla.

Det ska kännas tryggt på boendet och i skolan så elever och föräldrar får gärna höra av sig till oss om det finns några frågor.

Kontakta oss

Enhetschef elevhälsa

Klas Karlsson
klas.karlsson@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny