Skolbibliotek

Du som är elev på Nyköpings gymnasium har tillgång till skolbibliotek på samtliga enheter. Här finns utbildad personal som utifrån dina behov kan lotsa dig rätt bland böcker, tidskrifter och digitala resurser. Biblioteket är också en resurs som stödjer pedagogerna i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

Bibliotekskatalogen - Här kan du söka, låna, reservera med mera.

Skolbibliotekets hemsida 

Lånekort

För att låna böcker behöver du lånekort eller personnummer + pinkod. Som elev får du en pinkod och ett lånekort vid din första kontakt med skolbiblioteket.

Lånetiden är fyra veckor, men vid loven blir den automatiskt förlängd. Vi tar inte ut förseningsavgifter, men du blir ersättningsskyldig för böcker som inte lämnas tillbaka trots påminnelser.

Ditt lånekort gäller även på Nyköpings stadsbibliotek.

Till dig som har läshinder

Biblioteket förmedlar också Legimus-konton till elever som har läshinder och behöver kunna ladda ner talböcker. Ta kontakt med någon av våra skolbibliotekarier.

Kontakta oss

Skolbibliotekarier

Sanna Bergkvist
0155-24 81 97
sanna.bergkvist@nykoping.se

 

Skolbibliotekets öppettider:

Skavsta
Måndag kl. 08:00-15:00
Torsdag kl. 08:00-14:00

nykopingsgymnasium.bibliotek@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny