Sjukanmälan

Du gör din sjukanmälan i Schoolsoft. Tänk på att vårdnadshavare eller annan vuxen sjukanmäler dig som är under 18 år. Om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv.

Sjukanmälan görs varje dag i sjukperioden senast klockan 08.30 för gymnasieelever och 8:00 för YH-elever. 

Om du äter specialkost behöver du även avboka din mat till köket på tel: 073-412 13 52

Sjukanmälan görs i Schoolsoft av vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen om du är under 18 år eller av dig som är över 18 år.

Till Schoolsoft

Om du är sjuk mer än tre dagar ska du dessutom kontakta din mentor.

Frånvaro registreras

Din eventuella frånvaro registreras oavsett orsak. Uppgift om frånvaron noteras och sänds till CSN löpande. Vid ogiltig frånvaro kan CSN dra in studiehjälpen och det påverkar också eventuellt bostadsbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd och barnpension.

Intyg krävs efter sju dagar

Vid mer än 7 dagars sjukdom behöver du visa läkarintyg för din mentor eller annat intyg som styrker att du har giltig frånvaro. Där ska också framgå vilken period det gäller för.

Kontakta oss

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs varje dag i sjukperioden senast kl 08.30 för gymnasieelever eller 08:00 för YH-elever.

Om du inte gör detta kommer din frånvaro att noteras som ogiltig.

 

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny