Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Stenkulla förskola

Vårt mål är att alla barn och föräldrar skall känna sig välkomna till vår förskola. Här kan du läsa hur vi arbetar för att ditt barn ska känna sig tryggt.

Här kan du läsa Stenkulla förskolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Uppdaterad: 2023-11-07
Sidansvarig: Camilla Hellvard