Trafikpåverkan Brunnsgatan

12 juni 2024 · 07.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Trafiken på Brunnsgatan påverkas vid arbeten med Ledningsomläggning.

Uppdatering 2/7: 
Från den 2 juli korsar gående och cyklister Brunnsgatan i höjd med Blommenhovsvägen via ett övergångsställe norr om korsningen. Övergångsstället är planerat att vara öppet under byggnationen av Nyköpings Resecentrum. Övergångsstället söder om korsningen är avstängt.

Sedan tidigare trafikerar fordonstrafiken på Brunnsgatan den tidigare gång- och cykelvägen mot Folkungavallen samt körfältet närmast Folkungavallen. Brunnsgatan kommer fortsatt att ha två körfält.

Sedan tidigare är gång- och cykelvägen på den östra sidan (Folkungavallensidan) omledd via en tillfällig gång- och cykelväg inne på Folkungavallen. 
Gång- och cykelvägen på den västra sidan (tågstationssidan) är avstängd.

Tillgång till perrongen kan endast göras från Södra Bangårdsgatan.
Följ skyltning på plats.
Trafikpåverkan för gång- och cykeltrafiken pågår fram till hösten.
Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Uppdaterad: 2024-07-05