Trafikpåverkan Brunnsgatan vecka 21

20 maj 2024 · 07.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Fordonstrafiken på Brunnsgatan kommer regleras med trafikvakter 20-22/5. Regleringen sker dagtid mellan klockan 9:00-15:00.

Den 20-22 maj kommer beläggningsarbeten att göras på Brunnsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Blommenhovsvägen. Vid dessa arbeten kommer trafiken att regleras med vakter dagtid mellan klockan 9:00-15:00.

Efter dessa beläggningsarbeten kommer trafiken på Brunnsgatan att trafikera på den tidigare gång- och cykelvägen mot Folkungavallen samt körfältet närmast Folkungavallen. Brunnsgatan kommer fortsatt att ha två körfält.

Serdan tidigare är gång- och cykelvägen på den östra sidan (Folkungavallensidan) omledd via en tillfällig gång- och cykelväg inne på Folkungavallen. 
Gång- och cykelvägen på den västra sidan (tågstationssidan) är avstängd.

Tillgång till perrongen kan endast göras från Södra Bangårdsgatan.
Följ skyltning på plats.
Trafikpåverkan för gång- och cykeltrafiken pågår fram till hösten.
Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Uppdaterad: 2024-05-15