Omledning vid Gustavsbergsstigen

2 maj 2024
Driftstörningar Trafikstörningar

Under maj månad kommer trafiken på Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen bli annorlunda. Var vänlig följ skyltning på plats.

Vägen in till handelsområdet och Gustafsbergsstigen går både via OKQ8 (östra sidan) och korsningen Brandkärrsvägen (västra sidan). Trafik ut från handelsområdet går endast via Gustafsbergsstigen/Brandkärrsvägen (västra sidan). 

På Brandkärrsvägen kommer trafiken att ledas förbi arbetsplatsen med ett körfält.

Trafiken kommer hela tiden att nå handelsområdet.

Vi börjar nu den större slutfasen med den nya cirkulationsplatsen vid Gustafsberg. Vi ska göra en del schaktarbeten, sätta refuger och kantsten samt asfaltera. 

karta över omledning

Uppdaterad: 2024-05-07