Ledningsomläggningar Brunnsgatan

31 januari 2023 · 23.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Befintliga ledningar måste läggas om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.

Nyköpings kommuns upphandlade entreprenör Skanska utför arbetet med ledningsomläggningar. Arbetet startade i februari 2023 och beräknas vara slutförda i sin helhet under 2024. Områden där arbeten pågår kommer att vara inhägnade.  

Arbetena kan påverka trafiken vid vissa perioder. 

På projektsidan för Nyköpings resecentrum uppdaterar vi veckovis om arbetet: Läs här.

Uppdaterad: 2024-02-05