Flytt av busshållplats Gripsholmsparken

3 april 2024 · 07.00 — 28 juni 2024 · 16.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Med start 3 april kommer arbeten med flytt av hållplatser vid Gripsholmsparken att påbörjas.

Arbetet innefattar tillgänglighetsanpassning av ny hållplats med nytt väderskydd vid Gripsholmsparken samt rivning av befintlig hållplats vid Sporthallen. Projektet genomförs enligt beslut av Kommunstyrelsen. Här kan du läsa beslutet från Kommunstyrelsen.

Stockholmsvägen mellan Tullportsgatan och Östra Storgatan samt Östra Storgatan mellan Stockholmsvägen och Östra Stationsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Trafik till fastigheter och kollektivtrafik är tillåten.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera arbetsområdet.

Följ skyltning på plats.

Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2024.

Uppdaterad: 2024-04-02