Avstängda gator i samband med Studenten 2024

14 juni 2024 · 12.00 — 15 juni 2024 · 03.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Gator enligt karta ovan kommer att vara avstängda i samband med Studenten.

Förklaring till kartan ovan:
Rödmarkerat område Avstängt mellan ca. 12:00- ca. 17:00.
Grönmarkerat område Avstängt i samband med kortegen ca. 15:30- ca. 17:00.
Stannandeförbud gäller inom rosamarkerat område mellan 12:00-18:00
Blåmarkerat område Avstängt mellan 14/6 23:00-15/6 03:00.

Tack för att du har överseende med de störningar som denna avstängning orsakar.

Uppdaterad: 2024-06-10