Avstängda gator i samband med evenemang i hamnen

14 juni 2024 · 16.00 — 15 juni 2024 · 23.30
Driftstörningar Trafikstörningar

Gator enligt karta ovan kommer att vara avstängda i samband med evenemang i hamnen.

Gata och parkeringar avstängda inom rödmarkerat område 14/6 och 15/6 mellan 16:00-23:30.

Tack för att du har överseende med de störningar som denna avstängning orsakar.

Uppdaterad: 2024-06-10