Överförmyndarnämndens mottagningstid

1 januari 2019
Tillkännagivande övriga

Här ser du överförmyndarkontorets öppettider.

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök. Brev till överförmyndaren kan, vid behov, lämnas i receptionen i Stadshuset i Nyköping.

Besöksadress: Stora torget, Nyköping

Telefontid: måndag-fredag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@nykoping.se

Mer information finns på:  Överförmyndarkontoret