Information till gode män och förvaltare

Underrubrik saknas

Utbildningar

Vi på överförmyndarkontoret erbjuder våra goda män och förvaltare grundutbildning och årsräkningsutbildning. Vi håller även i informationsträffar för personer som vill bli god man eller förvaltare.

Visning av E-wärna Gå via Teams

Vi har uppmärksammat att en del tycker det är svårt att veta vilka konton som ska bokföras i kassaboken och vilka konton/tillgångar som ska bokföras under övriga tillgångar. Vi har också uppmärksammat att ingående eller utgående saldo inte alltid stämmer med kontoutdrag/saldobesked från banken. Stämmer inte detta överens med underlaget innebär att man har lagt in uppgifter som någonstans gällande inkomster/utgifter.  

Vi erbjuder nu en visning av systemet där vi går igenom de olika delarna och där det kommer att ges möjlighet till frågor. Man får gärna skicka in frågor och funderingar innan träffen som man vill att vi ska gå igenom. 

Observera att det är viktigt att man själv läser instruktioner och tittar på instruktionsfilmerna innan man deltar på denna träff. Detta är alltså inte en utbildning utan mer en träff för att kunna ge svar på eventuella frågor. Du anmäler dig till ett av tillfällena som erbjuds.

Anmälan till visning av e-wärna

Anmälan till visning av e-wärna

Årsräkningsutbildning

Vi erbjuder årsräkningsutbildning under hösten. Vårt mål är att du lämnar kursen med en trygghet i hur du ska göra årsräkningen. På årsräkningsutbildningen lär vid dig:

  • Vad årsräkningen ska innehålla
  • Hur du förbereder dig
  • Hur du gör en årsräkning (vi går igenom stegen tillsammans)

Information om när och hur du anmäler dig till denna utbildnng läggs ut här.

Vi på Överförmyndarkontoret svarar gärna på dina frågor.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa åtgärder för sin huvudmans räkning samt krävsycke från Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens samtycke

Samtycke krävs framförallt vid följande åtgärder:

  • uttag från överförmyndarspärrat konto
  • placering av huvudmannens pengar i aktier, kapital och pensionsförsäkring och andra placeringsformer
  • försäljning eller köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • arvskifte, bodelning och ingående av avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo
  • upptagande av lån för huvudmannen
  • utlånande av lån från huvudmannen

Det är viktigt att du kontaktar överförmyndarkontoret om samtycke krävs.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Som god man eller förvaltare kan du också bli medlem i  Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare   som bland annat erbjuder utbyte med andra goda män och förvaltare. Föreningen anordnar också föredrag och andra träffar.

Till din hjälp finns också  Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Kontakta oss

Kontakta oss

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0155-24 87 00

Fax 0155-26 78 08

 

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny