Stockholm Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta flygplats (SSF) är den södra porten till Stockholmsregionen och en tillväxtmotor för det regionala näringslivet. Flygplatsen är ett komplement till Arlanda och Sveriges fjärde mest trafikerade internationella flygplats. 

2022 valde 555 600 personer att flyga till och från SSF till städer i östra, centrala och södra Europa.

Om Skavsta flygplats

Flygplatsen har en gynnsam geografisk placering nära E4:an. Med en av Ostlänkens fem stationer på flygplatsen kommer dess betydelse som nationell och regional multimodal transportnod att öka.

Antalet boende inom en radie av 10 mil är idag över 3 miljoner personer.
Den befintliga infrastrukturen gör det möjligt för flygplatsen att ta emot alla typer av flygplan, såväl kommersiella som privata och fraktflyg. Det skapar redundans i Stockholm-Mälardalen.

Stockholm Skavsta flygplats är en av Sveriges permanenta beredskapsflygplatser. Kustbevakningen, Sveriges brandbekämpningsflygplan och SAAB:s underhållsorganisation är etablerade här.

Trafikverket har initierat en riksintresseprecisering av flygplatsen som väntas beslutas under 2023.

Stockholm Skavsta flygplats ägs av Arlandastad Group (90,1 procent) och Nyköpings kommun (9,9 procent) och drivs på kommersiell basis.

Utveckling i partnerskap

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats är överens om att gemensamt arbeta för att stärka den roll flygplatsen kan spela i ett nationellt sammanhang.

Utgångspunkten är en gemensam målbild: "Stockholm Skavsta flygplats är en betydande flygplats i Stockholmsregionen, med internationell och nationell närhet. En självklar motor för näringslivets utveckling där flyg, järnväg och motorväg möts."

Följ arbetet på webbplatsen stockholmskavstautveckling.se.

Skavsta - en plats i förvandling

Målbilden för Skavsta verksamhetsområde är att utforma en värdeskapande stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

på Skavsta finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjlighet att mötas, utvecklas och uppleva. Läs mer om hur Skavsta blir ett expansivt verksamhetsområde

Flygplatsen, transporter och övernattning

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontider:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter