Markanvisning Polisen 1, Stillehuset

Nyköpings kommun bjuder in till markanvisning av del av fastighet Polisen 1, även kallat Stillehuset eller Gamla polishuset. Sista datum för att lämna in anbud är 12 april 2024.

Om området och markanvisning

Aktuellt område för markanvisning ligger centralt i Nyköpings stadskärna, ett stenkast från Stora torget och med korta gång- och cykelavstånd till stadens serviceutbud. Inom 700 meter ligger Nyköpings hamn som är en populär målpunkt, främst under sommarhalvåret.

Tilldelningsområdet omfattar del av Polisen 1 och är cirka 2000 kvadratmeter stort. Detaljplanearbete pågår och det finns befintliga byggnader på fastigheten. Tilldelad aktör kommer erbjudas möjlighet att inkluderas i planarbetet.

Markanvisning kommer genomföras med jämförelseförfarande och kommer erbjudas till en byggherre, i enlighet med Nyköpings kommuns riktlinjer för markanvisning.

Anmälan till visning

Följande datum finns möjlighet för intressenter att komma på visning till Stillehuset:

  • 8 februari klockan 13
  • 29 februari klockan 13

Föranmäl dig till mex@nykoping.se.

Inbjudan är öppen för alla byggherrar som vill vara aktiva i den fortsatta utvecklingen av Nyköping, och som vill vara del i att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer för kommande generationer.

Byggherre ska uppfylla krav som styrker att man har ekonomisk stabilitet, dokumenterad erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt.

Läs mer detaljerad information om markanvisningen i inbjudan

Vid frågor mejla mex@nykoping.se 

Flygfoto på Polisen 1

Flygfoto på Polisen 1

Karta över Stillehuset

Karta över Polisen 1

Bilagor för Polisen 1

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon: 0155-24 80 80

Öppettider helgfria vardagar: 9:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny