För politiker inför EU-valet 2024

Den här sidan är riktad till politiska partier med information om vad som gäller inför val till Europaparlamentet, EU-valet, den 9 juni 2024. 

Valsedlar

Nyköpings kommun har inte utökat distributionsansvar utan ansvarar för att distribuera de valsedlar som ska finnas enligt vallagen.

Röstmottagarna i vallokal och röstningslokal lägger ut de valsedlar som kommunen har distribuerat och de valsedlar som partierna lämnat till röstningslokal eller vallokal.

Valsedlar kan lämnas på röstmottagningsställen från 22 maj, under ordinarie öppettid Läs mer om röstmottagingsställen. Valsedlar kan också lämnas i vallokal från klockan 8 den 9 juni, se vallokalerna.

Valaffischer

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att de politiska partier 
som deltar i val till Europaparlamentet 2024 får tillstånd att
affischera utmed allmänna vägar inom Södermanlands län under 
tidsperioden den 12 maj - den 16 juni 2024.

Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område. Tillståndet gäller inte inom vägområde, detaljplanelagt område och platser där bygglov krävs.

Villkor för tillstånd av affischering framgår av beslut från Länsstyrelsen i Södermanlands län

De partier som vill affischera vid detaljplanelagt område behöver söka tillstånd hos polisen, som sedan skickar ansökan till Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, på remiss. Partierna får sedan beslut från Polisen. 

Tält på torget kräver tillstånd

Om partiet ska stå på torget inför valet och ska ha till exempel ett tält eller dylikt, behöver partiet ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats. I år är inte bodarna hos lokalbokningen lediga för att hyra. 

Politisk propaganda 

Det får inte förekomma politisk propaganda i vallokal, lokal för förtidsröstning eller i ett angränsande utrymme, enligt 8 kapitlet 3 § vallagen.

Vid sidan om uppenbar propaganda som partimöten med mera kan valaffischer, tryckt material, flaggor och vimplar med mera utgöra propaganda liksom kläder eller banderoller med partibeteckning.Det är inte tillåtet att uppträda som röstmottagare i sådan klädsel.

Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig på röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in i sådana lokaler måste de ta av sig banderoller och liknande.

Se besluten om propaganda från valnämnden

Mer information

Läs Valmyndighetens information till partier

Läs länsstyrelsens information om EU-valet

Nyköpings kommuns information till medborgarna om EU-valet, vallokaler, förtidsröstning med mera

Kontakta oss

Kundservice

Telefon: 0155-24 75 44
E-post: kundservice@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter