Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2024-01-30 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2024-02-06 2024-02-27
2024-02-05 Kommunstyrelsen protokoll 2024-02-15 2024-03-07
2024-02-07 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden protokoll 2024-02-19 2024-03-11
2024-02-08 Vård- och omsorgsnämnden protokoll 2024-02-15 2024-03-07
2024-02-12 Jävsnämnden protokoll 2024-02-19 2024-03-11
2024-02-14 Barn- och ungdomsnämnden protokoll 2024-02-23 2024-03-15
2024-02-14 Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet 2024-02-21 2024-03-13

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats
2024-02-13 Kommunfullmäktige INSTÄLLT 2024-02-13

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2023-12-31 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2023-12-31  
2024-02-15 Gemensamma Patientnämnden protokoll 2024-02-20  

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp