Janstorpsskogen

Janstorpsskogens naturreservatet ligger söder om Nyköpings tätort mitt på Arnölandet. I ett skogsområde omgivet av odlade fält finns förutom varierad skog även rastplatser, motionsspår och ridstigar. Parkering finns vid Gyllennacka gamla tomt. Man når också området från stadsdelen Långsätter i Arnö.

Reservatet bildades 2010 och är 102 hektar stort.

janstorp.jpg

Beskrivning av området

Janstorpsskogen består av en skogbevuxen höjdplatå omgiven av odlade fält på Arnölandet där man kan vandra ganska avskärmad från trafikbuller och andra störningar.

Skogen lämpar sig mycket bra för friluftsliv och träning genom sitt stigsystem och sin mycket mjuka topografi utan vilda branter eller andra dramatiska terrängavsnitt. Det är tillåtet att cykla i Janstorpsskogen men inte på ridleder som är markerad med påbjuden ridled (blå skylt med häst på). 

Skogen är varierande med både inslag av granskog, hällmarker, lövrikare skogsbryn och sumpskogar. I området finns även några torplämningar med rester av trädgårds- och ängsväxtlighet.

Syfte

Syftet med Janstorpsskogens naturreservat är att tillgodose behovet av ett tätortsnära grönområde för friluftslivet på Arnö. Upplevelsevärden, närskog och friluftsliv, skolskog, motionsspår, ridstigar, varierande skogsbestånd och områdets kulturhistoria prioriteras högt. 

Reservatsföreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom t.ex. ristning, eldning, målning eller dyl
  • tälta mer än en natt eller anordna lägerverksamhet eller tävlingar utan kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenad eller dyl, affischerna skall plockas ned direkt efter avslutad verksamhet.

Karta Janstorpskogen

I samarbete med Nyköpings Orienteringsklubb har Nyköpings kommun tagit fram uppdaterade kartor över Janstorpskogen. Det är fritt att skriva ut och använda kartan som Nyköpings Orienteringsklubb ritat. På baksidan av kartan finns information om naturreservatet.

Foldrar om naturreservatet finns att få via Nyköpings kommun, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter