Horsvik

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman där det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

 

 

Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden. 

 Ett av husen på gården, Hagstugan, är öppen för uthyrning från maj 2023, läs mer på Nyköpingsguiden - Horsviks Gård (nykopingsguiden.se)

Stugor för uthyrning

Nyköpings kommun har fått projektpengar av Leader Sörmlandskusten, för att under 2024 fortsätta arbetet med att göra naturreservatet Horsvik tillgängligt för en mångfald av besökare.

Kommunen samverkar med intressenter som vill vara med och göra Horsvik mer levande. Det handlar bland annat om att utveckla tillgänglighetsanpassade leder, komma på aktiviteter, vara del i att utveckla ett sommarprogram, utöka servicen för besökare och ta fram en utvecklingsplan för Horsvik. 

Nyköpings kommun  har under våren 2024 sökt en aktör som vill ta hand om, förvalta och hyra ut de två stugorna Storstugan och Lillstugan. Arbete kring det pågår.  

Renovering av gården

Sedan våren 2023 pågår en renovering av byggnaderna på Horsviks gård. Arbetet har löpt på bra men än kvarstår en del arbete och nya åtgärder har beställts. Under den tiden renoveringen pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet till delar av själva gårdsmiljön.

Besöksparkeringen är tillgänglig som vanligt. Du är välkommen att besöka naturreservatet under hela perioden för renoveringen men området kring husen kan alltså ha begränsad framkomlighet. Tack för att du har överseende med det.

Arbetet innebär att husens fasader, fönster och tak har rustats upp. 
All el har bytts på fastigheten och några av husen har även rustats invändigt. En ny avloppsanläggning ska anläggas på gården.

Horsvik naturreservat

Gården Horsvik och dess tillhörande öar och vattenområde är skyddat genom naturreservat så att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. Ett av syftena med naturreservatet är att området ska vara tillgängligt för allmänheten och ett attraktivt, tillgängligt och levande besöksmål. Målet är också att Horsvik ska kunna användas som en pedagogisk resurs för lärande om Östersjön, kulturlandskap, biologisk mångfald med mera.

Nationella miljömål

Naturreservatet att bidrar till att uppnå flera nationella miljömål som Hav i balans, Levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. Horsvik bidrar även till de nationella friluftslivsmålen som Skyddad natur som resurs för friluftsliv och tillgänglig natur för alla.

Långsiktigt syftar området till att fler får kunskap om natur- och kulturvärden som finns i ett område längs Sörmlandskusten. 

Välkommen att uppleva Horsvik 

Naturreservatet syftar också till att underlätta för fler att besöka kusten och skärgården. Allmänheten välkomnas till Horsvik och området ska vara en resurs för utomhuspedagogisk verksamhet. Här ska besökarna kunna uppleva lugnet och en vacker del av den sörmländska skärgården.

På Horsvik har vi ett 30-tal får och 10-tal kor som gör ett av det viktigaste naturvårdsarbetet i naturreservatet. Därför är det viktigt att du som besökare visar hänsyn och stänger grindar efter dig när du passerat. Tänk även på att hålla din hund kopplad när du går genom hagarna.

I ett av uthusen finns en rastplats med flera bänkbord för en fikapaus under tak. Välkommen in året runt!

Bakgrund 

Nyköpings kommun köpte fastigheten Horsvik av Studsvik AB 2018.

Hela fastigheten blev naturreservat 2020 och sköts nu enligt den beslutade skötselplanen. Här kan du läsa om beslutet och den beslutade skötselplanen i Kommunfullmäktige. 

Planer för Horsvik

  • Skyltning av natur- och kulturvärden
  • Bänkbord vid fikaplatser, några blir tillgänglighetsanpassade
  • Anlägga besöksbrygga med förtöjningsmöjligheter
  • Upprustning av befintliga trädgårdar

Hitta hit och parkering

Horsvik ligger en bit från väg 219 mot Studsvik, direkt norr om Studsviks brygga, sydost om Studsvik och Hagavägen, två kilometer rakt norr om Naturum Stendörren. Följ väganvisning mot Horsvik från väg 219. 

Här finns en besöksparkering för 15 bilar och en handikapparkering för två bilar. Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad ner till området.

Vänligen respektera att det är privat parkering vid Hagavägen och Studsviks brygga.

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Kommunekologer
Pia Martikainen
Stefan Andersson
Elin Ring

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny