Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara

Använd denna e-tjänst för att ansöka om godkännande av föreståndare för explosiva varor.

Vill ni skicka in ansökan på blankett, kontakta raddningstjansten@nykoping.se

Läs mer om om explosiv vara på räddningstjänstens webbplats.