Trafikpåverkan gång- och cykelväg Brunnsgatan vecka 14 och framåt

2 april 2024 · 07.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Uppdaterat 2024-04-03: 

Med hänsyn till rådande väder så ändras tiderna för avstängningen av gång- och cykelvägen på östra sidan(Folkungavallensidan) av Brunnsgatan.

Nya tider enligt nedan.

Gång- och cykelvägen på östra sidan(Folkungavallensidan) av Brunnsgatan är åter öppen för trafik fram till 11 april.

Mellan 11 och 12 april kommer gång- och cykelvägarna utmed Brunnsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Blommenhovsvägen att vara avstängda. Detta på grund av byggnation av en tillfällig gång- och cykelväg.

Under perioden 11-12/4 sker omledning av gående och cyklister via gång- och cykelvägen som går mellan Folkungavallen och ån. 

Från eftermiddagen den 12/4 kan gående och cyklister trafikera den östra sidan (Folkungavallensidan) via en tillfällig gång- och cykelväg som leds in via Folkungavallen. 
Gång- och cykelvägen på den västra sidan (tågstationssidan) kommer fortsatt att vara avstängd.

Tillgång till perrongen kan endast göras från Södra Bangårdsgatan.
Följ skyltning på plats.
Trafikpåverkan för gång- och cykeltrafiken pågår fram till hösten.
Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Uppdaterad: 2024-04-03