Risk för fallande träd Labro ängar

12 september 2023 · 22.00
Driftstörningar

Besökare på Labro ängar avråds från att vistas i delar av skogsområdet på grund av risk för fallande träd. 

Just nu avråder vi från att vistas i skogsområdet i kartan nedan. I skogsområdet finns minst 20-30 döda granar som riskerar att falla. Granarna har dött efter angrepp av granbarkborre och kan falla ljudlöst till marken.

karta_Labro.png

Karta som visar vilket skogsområde som vi avråder till, se röd prick.

Granarna kommer att fällas och tas bort under september-oktober. På plats i terrängen finns skyltar uppsatta som informerar om risken.

Labro ängar är ett välbesökt område och genom det aktuella skogsområdet går flera stigar. Det förekommer döda granar på flera ställen inom Labro men risken är störst på den här platsen. Vi ber er därför vara uppmärksamma när ni rör er i skog med döda stående granar.

Mer om Labro ängar här.

Uppdaterad: 2023-11-20